Cách ăn gà ủ muối hoa tiêu

  sau khi mua về nếu đang được bảo quản lạnh thì hãy để gà